Who We Are

About Us

As a business in Vietnam, with the pride of human history homeland country and feel the strong growing transformation of the nation, we were honored to be a company in the domestic business community growing stronger

Our Leaders

Working at BMS

At BMS Medical we’re so much more than a medical device company

Learn More

We’re a growing organisation, which means things are changing all the time

Learn More

By joining BMS Medical, you’ll be participating in an organisation that is growing

Learn More

Our Jobs

Chuyên Viên Lễ Tân Và Thu Ngân

Mô tả công việc  – Chào đón khách hàng – Xử lý thông tin khách hàng và các bộ phận có liên quan – Tiếp đón, giới thiệu và tư vấn dịch vụ cho khách đến tìm hiểu và sử dụng dịch vụ. – Giới thiệu chính xác các gói dịch vụ của Công ty Và các công … Continue reading “Chuyên Viên Lễ Tân Và Thu Ngân”

Posted 8 September 2016 27 February 2017

Kỹ Thuật Viên Chụp Cộng Hưởng Từ Và X.quang

Mô tả công việc – Thực hiện phân loại các mẫu bệnh phẩm cho các xét nghiệm. – Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chuyên ngành được phân công trong phòng. – Phối hợp tổ chức thực hiện gửi các xét nghiệm, kỹ thuật phức tạp, không thực hiện tại Phòng khám tới những cơ sở phù … Continue reading “Kỹ Thuật Viên Chụp Cộng Hưởng Từ Và X.quang”

Posted 8 September 2016 27 February 2017

We are always on the lookout for talented people to join the team. If you can not see a job that suits you here, please contact us with your resume and cover letter.

Our Board