Sản phẩm

Cây đẩy chỉ

– Dùng để đẩy chỉ qua các tổ chức cần khâu; được làm bằng Thép hợp kim không rỉ
– Dùng với Scorpion Suture Passer

image006