Sản phẩm

Cây móc chỉ

– Dùng để luồn chỉ qua các tổ chức cần khâu. Làm bằng Thép hợp kim không rỉ
– Cấu tạo hình dạng của móc chỉ như sau:30°thẳng, 90° thẳng, 90° cong phải, 90° cong trái, 25° cong
trái; 25°cong phải, 45° cong trái, 45° cong phải.

image010