Sản phẩm

Chỉ neo khâu băng ca

– Chất liệu: Titanium
– Đường kính: 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm

image017