Sản phẩm

Hệ thống Robot trợ giúp chính xác Rosa trong phẫu thuật Sọ não

Ưu diểm:

  1. Robot hỗ trợ lập kế hoạch tính toán và đo lường các thông số giúp phẫu thuật đạt độ chính xác cao hơn so với các thiết bị định vị cũ.
  2. Phẫu thuật được thực hiện bằng cách sử dụng cánh tay robot, cho phép bác sĩ phẫu thuật điều trị can thiệp ít xâm lấn hơn, từ đó bảo vệ các bộ phận xung quanh.
  3. Rosa tạo điều kiện cho vị trí cấy ghép lý tưởng, dẫn đến cuộc phẫu thuật phục hồi nhanh hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn so với phẫu thuật truyền thống, giảm thời gian trú tại viện.

Ứng dụng:

– Phẫu thuật Parkinson
– Phẫu thuật nội soi u nền sọ, u não thất, u thân não, …
– Phẫu thuật Động kinh
– Sinh thiết u não

robot-ro-sa