Sản phẩm

Insert polyethylene X3 Trident

Cấu tạo:
– Insert: Polyethylene liên kết chéo
Kích thước:
– Insert: 36mm, 40mm, 44mm (bờ chống trật: 0 độ và 10 độ)
Thông tin kỹ thuật & Ưu điểm:
– Bờ chống trật 10 độ tránh trật khớp
– Độ cố định giữa ổ cối và insert được thiết lập cao do insert có rãnh khóa vừa khít khi lắp vào ổ cối

image005