Sản phẩm

Kit Robotics

Kít Robot phẫu thuật 1 – 3 tầng đốt sống (kèm theo bản quyền sử dụng phần mềm Robot RENAISSANCE):
Bộ phận thu phát tín hiệu
Gồm có những điểm nhỏ để thu tín hiệu 3D từ hình ảnh chụp C-arm trong mổ khi dùng với Kit code. Trên thân có đánh dấu để xác định vị trí bệnh nhân.
Túi bọc Robot
Túi tiệt trùng để bọc robot trong khi phẫu thuật
Nẹp cố định bên
Cố định khung định vị để đặt robot, được làm bằng chất liệu không cản quang.
Vít cố định khung kết nối với robot
Vít để cố định khung định vị kết nối với Robot, làm bằng chất liệu không cản quang
Kít Robot phẫu thuật 4 tầng đốt sống (kèm theo bản quyền sử dụng phần mềm Robot RENAISSANCE):
Bộ phận thu phát tín hiệu
Gồm có những điểm nhỏ để thu tín hiệu 3D từ hình ảnh chụp C-arm trong mổ khi dùng với Kit code. Trên thân có đánh dấu để xác định vị trí bệnh nhân.
Túi bọc Robot
Túi tiệt trùng để bọc robot trong khi phẫu thuật
Nẹp cố định bên
Cố định khung định vị để đặt robot, được làm bằng chất liệu không cản quang.
Vít cố định khung kết nối với robot
Vít để cố định khung định vị kết nối với Robot, làm bằng chất liệu không cản quang
Vít dài dùng cho bộ phận thu phát tín hiệu
Vít dài dùng với bộ phận thu tín hiệu 3D, giúp mở rộng vùng phẫu thuật. Vít được làm bằng chất liệu không cản quang

image108