Sản phẩm

Lợi ích dành cho bệnh nhân sử dụng hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối chính xác Mako

  1. Đau ít, thời gian mổ nhanh.
  2. Vết mổ nhỏ, ít mất máu.
  3. Hoàn trả chức năng khớp ngay sau mổ.
  4. Phục hồi sức khỏe sau mổ nhanh.
  5. Trở lại sinh hoạt bình thường nhanh.
  6. Giảm thời gian nằm viện.
  7. Giảm thời gian tập phục hồi chức năng sau mổ.