Sản phẩm

Pushlock

– Dùng trong điều trị rách chóp xoay hoặc tăng độ vững trong PTNS khớp vai
– Kích thước: 2.4, 2.9, 3.5, 4.5mm
– Chất liệu: Phần thân làm bằng bioabsorbable BioComposite hoặc PLLA và nonabsorbable PEEK. Phần mắt eyelet làm bằng PEEK

image015