Sản phẩm

Ưu điểm hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối chính xác Mako

Tham gia phẫu thuật thay khớp Robot là được một quy trình chữa trị đầu gối, khớp háng với thiết kế riêng phù hợp cho bệnh nhân, lên kế hoạch từ hình mẫu 3D khớp và thực hiện với công nghệ cánh tay robot đã được chứng minh và chuẩn xác cao.