Sản phẩm

Xi măng khớp (xi măng xanh)

Chất liệu:
75% Methylmethacrylate-styrene copolymer, 15% Polymethylmethacrylate (PMMA), 10% Barium Sulfate
Kích thước:
• Một (1) liều đầy đủ liều xi măng. Mỗi liều cung cấp 40 gram bột và 20 ml của chất lỏng. Xi măng được bán không có hệ thống pha trộn.
• Một (1) nửa liều đầy đủ liều xi măng. Mỗi liều cung cấp 20 gram bột và 10 ml của chất lỏng. Xi măng được bán không có hệ thống pha trộn.
Benzoyl Peroxide trong mỗi hạt xi măng là thành phần quan trọng xác định sự pha trộn, xử lý và thiết lập các đặc tính của xi măng, từ đó luôn mang lại kết quả mong muốn trong mỗi lần sử dụng

Ưu điểm:
– Độ bền cao, chịu lực tốt
– Thấm sâu vào xương
– Độ cố định cao

image026